Fundamentet

Velkommen til min hjemmeside

Fundamentet Holistisk Terapi

Velkommen til min hjemmeside, her vil du kunne læse lidt om hvad jeg kan tilbyde dig, samt læse lidt om hvad andre har fået ud af at komme i terapi hos mig.

 

At vedkende sig sit ansvar hjælper dig til at blive herre over dit eget liv og realisere hele dit potentiale.

Allerede nu har du taget det første skridt til ændring i netop dit liv.

 

 

 

Søren Kierkegaard har sagt om sand hjælpekunst:

At man, naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.

Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst.

Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden.

For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg kunne forstaa mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaar. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-forstaaen gjældende, saa er det fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i Grunden i stedet for at gavne ham egentligen vil beundres af ham. Men al sand Hjælpen begynder med en Ydmygelse  Kierkegaard, SV bd 18 s 92: