Hudsult

Hudsansen er vores største sans, og når den er understimuleret, giver det ubalance i kroppen og ændret adfærd. ”Hudsult” også kaldet sensorisk deprivation ses hos personer, der gennem kortere eller længere tid ikke har fået tilstrækkeligt sanseindtryk gennem huden

Vigtigheden af berøring er gammel viden, som har været anvendt indenfor børneområdet og beskrevet gennem abeforsøg af den amerikanske psyko- log Harry Harlow i 40’erne og 50’erne. Også den engelske psykoanalytiker John Bowlby og en ungarsk-amerikansk psykoanalytiker René Spitz havde fokus på det at miste tilknytning. I disse studier beskrives de udtryksløse øjne og ubevægelige ansigter og et fjernt blik, som symptomer på senso- risk deprivation.

Gennem berøring af vores største sans huden frigøres blandt andet oxytocin i hjernen. Oxytocin har mange vigtige funktioner bla. som er det kvindelige hormon og livsnødvendige tilknytningshormon. Oxytocin produceres i begge køn. Frigørelsen af oxytocin virker afstressende, tryghedsskabende, blodtrykssænkende, fremmende for immunsystemet, giver bedre søvn. Alt sammen som en vigtig del af balancen i vores system. Oxytocin udløses dog først efter berøring af en vis varighed.

 

Så kropsterapien behøver ikke altid at handle om spændinger i kroppen, smerter i kroppen eller psykiske problemer. Det kan også handle om at komme og gøre noget godt dig selv, at få mættet din  hudsult. Som så giver dig følelse af lykke og velvære.